thailandposttoday

ระฆังไม่งกุน

ระฆังไม่งกุน
« เมื่อ: พ.ย. 09, 2018, 12:57 PM »
ระฆังไม่งกุนที่พระผู้เป็นเจ้าปดุงโปรดฯให้สร้างโดยเสร็จ เพื่ออุทิศทวายแก่มหาเจดีย์ไม่งกุน ก็เลยควรจะมีขนาดใหญ่คู่ควรกัน เป็นเป็นระฆังยักษ์ที่มีเส้นรอบวงถึง 10 เมตร สูง 3.70 เมตร น้ำหนัก 87 ตันกล่าวขวัญกันว่า พระผู้เป็นเจ้าปดุงทรงไม่อยากที่จะให้มีใครกันแน่สร้างระฆังเอาอย่าง ก็เลยตรัสให้ประหารนายช่างเมื่อสร้างเสร็จ ตรงนี้มีความหมายมากมายๆจ้ะท่านใดที่ถูกใจการวิจัยเรื่องเก่าแก่ที่ไปที่มาตรงนี้เหมาะสมอย่างยิ่งๆจ้ะสำหรับในการเดินเล่นดูและก็เก้บภาพไว้มองเป็นของที่ระลึกจ้ะ