thailandposttoday

พระราชสำนักบุเรงท่วม

พระราชสำนักบุเรงท่วม
« เมื่อ: พ.ย. 07, 2018, 11:16 AM »
วังบุเรงท่วม (Kanbawza Thardi Palace) พระผู้เป็นเจ้าบุเรงท่วมได้รับสั่งให้สร้างวังบุเรงท่วมขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางทางการดูแล พระราชสำนักบุเรงท่วมเป็นกำแพงเมืองชั้นนอก มีประตูถึง 20 ประตู ส่วนพื้นที่ข้างในกำแพงราชสำนักบุเรงท่วมนั้นกว้างขวางมากมาย แม้กระทั้ง พระบรมสารีริกธาตุมุเตา ยังจัดเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดที่อยู่ในกำแพงเมืองพระราชสำนักบุเรงท่วมที่นี้ ตอนหลังพระผู้เป็นเจ้าบุเรงท่วมได้สวรรคตลง พระผู้เป็นเจ้านันทบุเรงก็เลยขึ้นครองราชย์แทน และก็ถูกศัตรูพวกยะไข่แล้วก็โคนงอูยกกองทัพมาตีหงสาวดีกระทั่งวายวอด และก็เดี๋ยวนี้เวลาผ่านไปกว่า 400 ปี สิ่งที่รัฐบาลประเทศพม่าทำเป็นก็คือ ขุดซากเก่าเสาขึ้นมาเก็บ รวมทั้งสร้างราชสำนักลักษณะเดิมทับลงไป ส่วนตัวตึกได้สร้างใหม่โดยมี 2 ส่วน ส่วนแรกเรียกว่า กามาโบสะตาหริ หรือ กัมโพชบุรี เป็นส่วนที่เอาไว้ว่าราชการ แล้วก็ส่วนที่ 2 เป็น บัลลังก์ผึ้ง เป็นส่วนที่เอาไว้บรรทม แม้กระนั้นเนื่องจากว่าว่ารัฐบาลเมียนมาร์สร้างเอาอย่างจากของแท้ ทำให้ราชสำนักบุเรงท่วมที่เป็นสีเหลืองทองคำในขณะนี้ เป็นของเลียนแบบนั้นเอง