thailandposttoday

สะพานอูเบ็ง

สะพานอูเบ็ง
« เมื่อ: พ.ย. 05, 2018, 11:03 PM »
สะพานอูเบ็ง (U Bein Bridge) เป็นสะพานไม้ที่ดั้งเดิมและก็ยาวที่สุดในโลก สะพานอูเบ็งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองอมรปุระในประเทศเมียนมาร์ ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองมัณฑะเลย์ไม่มากสักเท่าไรนัก สะพานไม้อูเบ็งมีความยาว 1.2 กม. สะพานอูเบ็งเป็นสะพานไม้สัก ที่หลงเหลือจากการถอดถอนพระราชสำนักเก่ากรุงอังวะ เมื่อครั้งย้ายเมืองหลวงจากอังวะ มายังอมรปุระ ปริมาณ 1,086 ต้น ที่ทอดผ่านทะเลสาบโคนงตะมาน มุ่งตรงไปยังเจดีย์เจ๊าโคนว์กยี สะพานอูเบ็งทำขึ้นเมื่อราวปี ค. ศาสตราจารย์ 1850 ชื่ออูเบ็งนั้นเป็นชื่อของเจ้าขุนมูลนายผู้หนึ่งที่พระผู้เป็นเจ้าปดุง โปรดให้มาปฏิบัติภารกิจเป็นแม่กองงานสร้างสะพานอูเบ็งนี้